TRANG CHỦ / Văn khấn cũng giỗ

Nghi thức và ý nghĩa của việc cầu siêu cho người đã mất

Nghi thức và ý nghĩa của việc cầu siêu cho người đã mất

Nguồn gốc của lễ cầu siêu. Nghi thức và ý nghĩa của việc cầu siêu cho người đã mất....
Xem chi tiết …

Cúng giáp năm cho người chết: Cách tính ngày, sắm lễ và văn khấn

Cúng giáp năm cho người chết: Cách tính ngày, sắm lễ và văn khấn

Cúng giáp năm nghĩa là gì? Tính ngày cúng giáp năm cho người chết ra sao? Chuẩn...
Xem chi tiết …