TRANG CHỦ / Tin tức / Thế giới tâm linh

Năm tục lệ trong lễ trừ tịch

Năm tục lệ trong lễ trừ tịch

Lễ giao thừa được thực hiện vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiễn đưa những điều...
Xem chi tiết …

Đốt vàng mã sao cho phù hợp với tín ngưỡng

Đốt vàng mã sao cho phù hợp với tín ngưỡng

Đốt vàng mã là tục lệ tín ngưỡng văn hóa của người Việt, do ảnh hưởng từ tư tưởng...
Xem chi tiết …

Bí ẩn trong thế giới tâm linh - Hiện tượng trùng tang

Bí ẩn trong thế giới tâm linh - Hiện tượng trùng tang

Trùng tang một hiện tượng có trong ma chay của người Việt ta và cho đến nay người ta vẫn chưa giải...
Xem chi tiết …

Vì sao có tục kiêng cha mẹ không đưa tang con ?

Vì sao có tục kiêng cha mẹ không đưa tang con ?

Người thân qua đời là sự mất mát vô cùng đối với gia đình, người thân và...
Xem chi tiết …