TRANG CHỦ / Bảng giá

Bảng giá

Giá đất Lạc Hồng Viên

Đất Nghĩa Trang Lạc hồng Viên – Chỉ từ 15 triệu/ phần mộ

Liên hệ: 0983.969.211 - Mr Hải (Chuyên viên kinh doanh) 

Công ty TNHH MTV Lạc Hồng Viên

——————————————————————————————————————————–

Bảng giá đất đồi Hỏa

Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Hình ảnh

Mô tả

Giá Bán
Mộ đơn

 

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 1 phần mộ Khô

(Cải táng hoặc hỏa táng)

 

 

 

15.000.000 đ

Liên hệ

0983.969.211

(Đã bán Hết)

Mộ đôi

 

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 2 phần mộ Khô

(Cải táng hoặc hỏa táng)

 

 

  30.000.000đ

Liên hệ

0983.969.211

(Đã bán Hết)

Bảng giá đất đồi Kim

Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Hình ảnh

Mô tả

Giá Bán
Khuôn viên  9 m2  

 

Khuôn viên 9 m2

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

02 phần mộ Khô (Mộ cải

táng hoặc Hỏa táng)

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

(Đã bán Hết)

 

 

Khuôn viên 15 m2

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

04 phần mộ Khô

   

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

(Đã bán Hết)

Khuôn viên 24 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

06 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

 

Khuôn viên 30 m2 Khuôn vin 30 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

08 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 52 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

12 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

 

Khuôn viên 72 m2 Khuôn viên 72 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

16 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 75 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

16 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

khuôn viên 100 m2 Khuôn viên 100 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

20 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 102 m2 Khuôn viên 102 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

20 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 150 m2 Khuôn viên 150 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

30 phần mộ Khô

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

Khuôn viên 200 m2 Khuôn viên 200 m2

 

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

40 phần mộ Khô

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

 

Bảng giá đất đồi Mộc

Công Viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

 

Hình ảnh

Mô tả

Giá Bán
Khuôn viên 14 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 2 phần mộ Hung táng

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

(Đã bán Hết)

Khuôn viên 22.5 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 2 phần mộ Hung táng và 2 phần mộ khô

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

    

Khuôn viên 35 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 6 phần mộ Hung táng.

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 45 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 6 phần mộ Hung táng.

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh

 

Khuôn viên 50 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 6 phần mộ Hung táng.

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

Khuôn viên 49.5 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 6 phần mộ Hung táng.

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

  Khuôn viên 60 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 6 phần mộ Hung táng.

    

 

Đã hết

 

  Khuôn viên 70 m2

 

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 10 phần mộ Hung táng.

 

 

Để có giá Tốt nhất

Gọi Ngay

0983.969.211

Mr Hải

(Chuyên viên kinh doanh)

 

 

 

Khuôn viên 99 m2

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 10 phần mộ Hung táng.

    

 

Đã Hết

 

 

 

Khuôn viên 109.25 m2

Thuộc khu đồi Mộc

Sử dụng xây dựng tối đa 10 phần mộ Hung táng.

    

 

Đã hết