TRANG CHỦ / Tin tức / Tin tức lạc hồng viên

Lạc hồng viên tổ chức lễ hô thần nhập tượng

Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng tiến hành làm lễ hô thần nhập tượng tại Lạc Hồng Viên

Ngày 13/7 vừa qua, tại Lạc Hồng Viên đã tổ chức lễ hô thần nhập tượng Quan thế âm Bồ Tát trang nghiêm thành kính và chứng minh của tất cả tăng ni phật tử nhà chùa cùng Ban quản lý và khách mời.

Lễ hô thần nhập tượng là một nghi thức trọng đại sau khi tạo xong một tượng Phật, cần phải làm lễ trước khi đưa vào thờ. Lễ này người ta còn gọi là lễ Khai Quang  hoặc Điểm Nhãn.

Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cùng các tăng ni phật tử đã tiến hành làm lễ hô thần nhập tượng theo đúng nghi lễ nhà chùa, nghênh tượng vào chùa để thờ cúng. Ý nghĩa của nghi lễ đó là làm tăng linh khí của pho tượng, tránh vong linh hỗn tạp sẽ nhập vào và hưởng hương khói và sự cúng đường.

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, Lạc hồng viên đã tiến hành nhiều lần lễ hô thần nhập tượng, dinh các pho tượng vào thờ cúng,đặt tại các vị trí quan trọng tổng thể của dự án . Dưới ánh hào quang của tượng Phật, các vong linh đang an nghỉ tại đây sẽ được Đức tượng Phật chở che, cứu độ và siêu thoát.

 

Một vài hình ảnh trong lễ hô thần nhập tượng tại Lạc Hồng Viên

hô thần nhập tượng, lạc hồng viên

hô thần nhập tượng, lạc hồng viên

hô thần nhập tượng, lạc hồng viên

Các tăng ni phật tử tham dự lễ hô thần nhập tượng - Lạc Hồng Viên

hô thần nhập tượng, lạc hồng viên

hô thần nhập tượng lạc hồng viên

Bài viết liên quan: